Nieuws

Niet complete factuur kan veel geld kosten

De casus betreft een Belgisch lichaam, een SA, dat verschillende diensten verricht voor haar groepsmaatschappijen. Deze diensten waren belast met BTW. Op de facturen van de SA ontbraken in eerste instantie de prijs per gewerkt uur en het totaal aantal gewerkte uren. De groepsmaatschappijen vroegen de BTW op de inkoopfacturen van de SA terug, wat door de Belgische Belastingdienst werd geweigerd.
    

HvJ verruimt definitie van bouwterrein voor de BTW

Een gemeente heeft aan een woningstichting een bouwterrein verkocht. De gemeente heeft ter zake van de levering van het perceel een factuur met BTW uitgereikt omdat volgens partijen een bouwterrein was geleverd. De levering van een bouwterrein is belast met BTW en de verkrijging door de woningstichting is op grond van de voormelde samenloopvrijstelling vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

Kosten voor gemene rekening vereist materieel werkgeverschap van alle deelnemers

Non-profit organisaties kunnen de BTW op inkopen veelal niet terugvragen. Als zij samenwerken en de gemaakte kosten delen, verricht de penvoerder in principe een met BTW belaste prestatie aan de andere partij. Bij loonkosten ontstaat dan BTW-druk. Onder strenge voorwaarden kan het leerstuk ‘kosten voor gemene rekening’ worden toegepast.

Ouderdomsverklaring bij schilder- en stucwerk uitzondering in plaats van hoofdregel

Voor het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan twee jaar, geldt het verlaagde BTW-tarief van 6%. Dit tarief is ingesteld om de werkgelegenheid te stimuleren en zwart werk tegen te gaan. Om te bewijzen dat de woning daadwerkelijk ouder is, moet een schilder of stukadoor nu nog beschikken over een door de opdrachtgever ondertekende ouderdomsverklaring. Dit hoeft in de toekomst nog slechts bij uitzondering nog te gebeuren, omdat de Belastingdienst deze informatie automatisch vergelijkt.

Verkoop van garantiecertificaat bij product is geen aparte van BTW vrijgestelde prestatie

Een klant van een winkelketen in huishoudelijke, elektrische en elektronische apparaten kan bij aankoop van een apparaat dan wel binnen een week na de aankoopdatum tegen betaling een servicecertificaat aanschaffen. Zo’n certificaat vrijwaarde de klant naast de fabrieksgarantie nog eens extra van kosten van technische tegenvallers gedurende de in de servicecertificaat overeengekomen garantietermijn. De winkelketen was van mening dat de verkoop van de garanties een afzonderlijke, van BTW vrijgestelde, prestatie betrof.

Pagina's