Aangepaste regeling BTW-correctie privégebruik auto van de zaak

De staatssecretaris van Financiën heeft in 2011 de berekening van de BTW-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak ingrijpend veranderd. Onlangs heeft de staatssecretaris zijn besluit enigszins aangepast.

Hoofdregel is dat je slechts BTW mag terugvragen met betrekking tot de aanschaf- en verbruikskosten van de auto voor zover deze zakelijk wordt gebruikt. Woon-werkverkeer wordt als privégebruik gezien voor de BTW. Om deze berekening te maken heb je per auto een specificatie van de BTW op aanschaf- en onderhoudskosten nodig evenals een gedetailleerde rittenadministratie. Om ondernemers tegemoet te komen, keurt de staatssecretaris goed dat je elk jaar 2,7% van de catalogusprijs, inclusief BTW en BPM, van de betreffende auto corrigeert voor privégebruik (=forfaitaire regeling). Deze correctie geef je aan in de laatste aangifte van het boekjaar.

Hieronder worden enkele bijzonderheden toegelicht.

  • Definitie woon-werkverkeer voor de BTW

De definitie van woon-werkverkeer voor de BTW is als volgt: het (heen en/of terug) reizen van de woon- of verblijfplaats naar de in het kader van een overeenkomst tot het verrichten van arbeid overeengekomen vaste werkplaats(en) waar men (één of meerdere dagen) zijn werkzaamheden verricht. Deze definitie heeft tot gevolg dat de (heen en/of terug) reizen naar andere plaatsen dan de hiervoor bedoelde vaste werkplaats of het bedrijfsadres niet worden aangemerkt als woon-werkverkeer.

  • Eigen bijdrage voor privégebruik

Als een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het privégebruik, moet je BTW afdragen uit deze vergoeding: 19/119 tot en met 30 september 2012 en 21/121 vanaf 1 oktober 2012.
Deze BTW mag je in mindering brengen op de BTW-correctie, om te voorkomen dat je dubbel betaalt.

  • Lagere correctie bij aanschaf auto waarbij je geen BTW terugvraagt

Als je bij de aanschaf van een auto geen BTW hebt teruggevraagd, bijvoorbeeld bij de aanschaf van een zogenoemde margeauto, hoef je jaarlijks slechts 1,5% van de cataloguswaarde van de auto inclusief BTW en BPM te corrigeren in plaats van de normale 2,7%.
 

  • Correctie die niet uitsluitend met BTW-belaste prestaties verrichten

Ondernemers die niet uitsluitend met BTW belaste prestaties verrichten, kunnen de BTW op autokosten slechts pro-rata terugvragen. De correctie van 2,7% wordt in die situatie ook pro rata toegepast.
 

  • Regeling voor auto(verhuur)bedrijven

Als bij auto(verhuur)bedrijven werknemers of de ondernemer voor privédoeleinden gebruik maken van verschillende (demonstratie)personenauto’s waarvan de waarde onderling (sterk) verschilt is goedgekeurd dat voor de vaststelling van catalogusprijs wordt uitgegaan van de (ongewogen) gemiddelde catalogusprijs van de voor privédoeleinden ter beschikking staande auto’s.

  • Verlaagde correctie bij eigen auto’s ouder dan vijf jaar

Voor gekochte (niet geleaste) auto’s die vijf jaar of meer geleden in gebruik genomen zijn, mag je een verlaagde correctie van 1,5% toepassen. 

Lees voor meer informatie het BTW-besluit correctie privegebruik auto van de zaak van 11 juli 2012, dat je hieronder aantreft.