Activiteiten medische maatschap kunnen met 19% BTW belast zijn

Een maatschap van vier maten (operatieassistenten en anesthesiemedewerkers) verricht tegen vergoeding werkzaamheden in opdracht van diverse ziekenhuizen. De maten zijn van mening dat de maatschap geen ondernemer is voor de BTW en dat hun activiteiten daarom onbelast zijn. Indien er sprake zou zijn van een onderneming, dan zijn volgens de maten de activiteiten van de maatschap van BTW vrijgesteld.

De maatschap factureert de uren die de maten hebben gewerkt. De maatschap presenteert zich op een eigen website als een collectief waar een ziekenhuis terecht kan indien men een tekort aan personeel heeft. De opdrachtovereenkomsten zijn voorzien van de naam, het adres en het logo van de maatschap, net als de facturen. Vervolgens factureert de maatschap voor de verrichte werkzaamheden, onder vermelding van het bankrekeningnummer van de maatschap. Voor alle maten worden standaardtarieven gerekend en er is geen sprake van individuele prijsafspraken per maat. Voorts stelt de maatschap jaarlijks een jaarrekening op. De rechtbank is van oordeel dat de maatschap zich tegenover de ziekenhuizen presenteert als een entiteit, die zelfstandig is en een eigen 'fiscaal bestaan' leidt. Aan het vorenstaande doet niet af dat wellicht ook ieder van de maten als BTW-ondernemer is aan te merken, dan wel dat de maten feitelijk de werkzaamheden verrichten en de contacten met de opdrachtgever onderhouden.

Aangezien de diensten van de maatschap voor de patiënt van het ziekenhuis geen doel op zich vormen maar een belangrijk onderdeel van de medische verzorging binnen het ziekenhuis, zijn de diensten van de maatschap volgens de Rechtbank niet als van BTW vrijgestelde zorg aan te merken. Ook van nauw met zorg verbonden diensten is geen sprake, omdat de maatschap niet voldoet aan alle eisen uit het Horizon arrest (14 juni 2007, zaak C-434/05). De maatschap voldoet namelijk niet aan de eis dat de uitleen niet tot oneerlijke concurrentie mag leiden met commerciële organisaties zoals uitzendbureaus. De uitleen van operatieassistenten en anesthesiemedewerkers door uitzendbureaus is immers belast met het algemene tarief van 19% BTW.

Lees voor meer informatie de complete uitspraak van de Rechtbank Haarlem, die je hieronder aantreft.