Advocaat moet ook BTW berekenen over eigen bijdrage van client

Volgens het Gerechtshof in Leeuwarden (13-9-2011, nr. 200 071 319-01) is een advocaat bij gefinancierde rechtsbijstand BTW verschuldigd over het totale bedrag van de diensten die hij heeft geleverd. Dit betekent dat een advocaat dus zowel over de bijdrage die hij van de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) ontvangt, als over de eigen bijdrage van de cliënt BTW moet afdragen.

In de praktijk brengt de advocaat het gehele BTW-bedrag in rekening aan de RvR en betaalt de cliënt geen BTW over de eigen bijdrage.