Bij misbruik van recht mag je BTW op inkopen niet terugvragen

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat in het geval van constructies die zijn opgezet om minder belasting te betalen dan volgens de wet de bedoeling is, BTW over de inkopen niet teruggevraagd kan worden. In de desbetreffende casus ging het over een vennootschap die ziekenhuisapparatuur verhuurde aan een ziekenhuis, waarmee zij nauw verbonden was.

Lees voor meer informatie de samenvatting van PWC, die je hieronder aantreft. De volledige uitspraak van de Hoge Raad kun je vinden via: http://goo.gl/7688g