Bijdragen van school voor tijdelijke huisvesting buitenlandse studenten belast met 6% BTW

Een woningcorporatie heeft met hogescholen een overeenkomst gesloten voor de tijdelijke huisvesting van eerstejaars buitenlandse studenten. De scholen garanderen een 100% bezetting en gaan eventuele exploitatietekorten aanvullen. De woningcorporatie heeft bijdragen in rekening gebracht aan de scholen als ‘vergoeding leegstand’ en als ‘vergoeding exploitatietekort’. Verhuur in het kader van een hotel- pension-, kamp- en vakantiebestedingsbedrijf aan personen die daar slechts voor een korte periode verblijven is belast tegen het verlaagde tarief van 6% BTW.

Het gerechtshof heeft geoordeeld dat de prestaties van de woningcorporatie (de ter beschikkingstelling van de wooneenheden aan de buitenlandse studenten en de afspraken met de scholen) één prestatie betreffen waarvan splitsing kunstmatig zou zijn. De aan de bijdragen ten grondslag liggende prestatie wordt gekenmerkt door de verhuur van wooneenheden. Op beide prestaties is dus het verlaagde tarief van 6% BTW van toepassing.

Lees voor meer informatie het complete artikel van EFK Belastingadviseurs, dat je hieronder aantreft.