BTW-correctie privégebruik auto beperkt door Rechtbank

De rechtbank Haarlem heeft beslist dat de jaarlijkse BTW-correctie van het privégebruik door werknemers van auto’s van de zaak, kan worden beperkt tot de veel lagere correctie voor milieuvriendelijke auto’s. Het onderscheid dat de Belastingdienst maakt tussen milieuvriendelijke en andere auto’s is volgens de rechtbank strijdig met de geldende wetgeving. Wettelijk zijn alleen het bedrag van de BTW op de autokosten en de omvang van het privégebruik bepalend.

Naar aanleiding van deze uitspraak is het Ministerie van Financiën met reparatiewetgeving gekomen, met 1 juli 2011 als ingangsdatum. Ondernemers kunnen daarom alleen voor het 1e halfjaar van 2011 de BTW-correctie voor milieuvriendelijke auto’s met een beroep op het gelijkheidsbeginsel ook bij gewone auto’s toepassen. Aangezien in 2010 een correctiepercentage van 0% voor elektrische auto’s is ingevoerd, komt de bijtelling over het 1e halfjaar 2011 geheel te vervallen!

Lees voor meer informatie het complete artikel van Plein+, dat je hieronder aantreft.