BTW op advieskosten soms pro-rata terug te vragen

Een dienstverlener die zowel met BTW belaste als van BTW vrijgestelde prestaties verricht, start een project om zijn huisvestingskosten te reduceren. Onderdeel daarvan is de verkoop en terughuur van een groot aantal van de bij hem in bezit zijnde panden. In verband met deze verkoop en terughuur krijgt de dienstverlener advieskosten in rekening gebracht.

De rechtbank volgt de dienstverlener in zijn standpunt dat het om kosten gaan die verband houden met de algehele bedrijfsactiviteit. Omdat de adviesdiensten zowel op de verkoop als op de terughuur van de panden zagen, kunnen deze diensten niet rechtstreeks aan de verkoop worden toegerekend. Omdat het algemene kosten betreft is de BTW daarop aftrekbaar conform de pro-rata van de dienstverlener. De rechtbank geeft daarbij expliciet aan dat het om een specifieke casus gaat en dat niet in het algemeen kan worden gezegd dat de kosten die verband houden met de verkoop van onroerend goed, als algemene kosten hebben te gelden.

Lees voor meer informatie het complete artikel van PWC, dat je hieronder aantreft.