BTW terugvragen bij verhuur multifunctioneel gebouw

Een woningbouwvereniging heeft verschillende bij haar in eigendom zijnde kerkgebouwen gerenoveerd en daarna in gebruik genomen voor verschillende activiteiten. De gebouwen worden gebruikt voor kerkdiensten, condoleancebijeenkomsten, tentoonstellingen en trouwerijen. Om de in rekening gebrachte BTW op de renovaties terug te kunnen vragen, heeft de woningbouwvereniging aan de gebruikers van de ruimten BTW in rekening gebracht.

De Belastingdienst stelt zich op het standpunt dat het ter beschikkingstellen van de kerkgebouwen moet worden geduid als de verhuur van een onroerende zaak en de bijkomende dienstverlening het verhuurelement niet verandert. Zowel de rechtbank als het gerechtshof zijn van mening dat de woningbouwvereniging de BTW niet mag terugvragen.

De Hoge Raad heeft in deze zaak vastgesteld dat de woningbouwvereniging, gelet op de activiteiten in de kerkgebouwen een ondernemer is wier activiteiten bestaan uit het ter beschikkingstellen van congres-, vergader- en tentoonstellingsruimte en dat terecht BTW in rekening is gebracht aan de gebruikers. De woningbouwvereniging mag van de Hoge Raad de BTW terugvragen.

Lees voor meer informatie het artikel van EFK Belastingadviseurs dat je hieronder aantreft.