Controle BTW-nummer noodzakelijk voor het toepassen van het BTW-nultarief

Een ondernemer levert goederen aan een andere ondernemer, die in Duitsland is gevestigd. Hij past bij de leveringen het nultarief voor de BTW toe. Bij de controle van het BTW-identicatienummer van de Duitse afnemer deelt de Belastingdienst de ondernemer begin 2008 mee dat het nummer wel correct is, maar dat het 31 december 2007 als einddatum heeft.

De ondernemer vraagt zijn Duitse afnemer daarna om een nieuw BTW-identificatienummer, maar controleert dat niet. Later blijkt dat het nummer niet op naam van de afnemer staat. De Belastingdienst verzoekt de ondernemer daarom om de onjuiste nummers te corrigeren. Omdat de ondernemer niet de juiste nummers aanlevert, legt de inspecteur aan de ondernemer een BTW-naheffingsaanslag op. De ondernemer is het daarmee niet eens.

Rechtbank Arnhem beslist daarop dat de ondernemer ten tijde van de leveringen niet over het juiste BTW-identificatienummer beschikte en daarom geen recht heeft op toepassing van het nultarief voor de BTW. Op de ondernemer rust een zware bewijslast: aannemelijk maken is niet voldoende. De Rechtbank overweegt daarbij dat de ondernemer wist dat het oude BTW-identificatienummer niet meer geldig was en dus tijdig het nieuwe BTW-identificatienummer had moeten verifiëren.

Lees voor meer informatie de complete uitspraak van de Rechtbank Arnhem, die je hieronder aantreft.