Deels gesubsidieerde organisatie mag BTW op inkopen niet altijd volledig terugvragen

Een stichting verricht zowel wetenschappelijk onderzoek op eigen initiatief als onderzoek voor derden, contractonderzoek. Het eerste onderzoek werd met name gefinancierd uit (project)subsidies en contractonderzoek uit de daarvoor overeengekomen vergoedingen.

De stichting is ondernemer, doordat ze meer dan incidenteel prestaties tegen een afgesproken vergoeding verricht (het contractonderzoek). Het contractonderzoek is voor de BTW een belaste prestatie en het eigen onderzoek een onbelaste prestatie. Een organisatie mag alle BTW op inkopen terugvragen in de situatie dat er sprake is van 100% met BTW belaste activiteiten. Of in de situatie dat de onbelaste activiteiten één geheel met de met BTW belaste activiteiten vormen. Bij de stichting is daarvan geen sprake.

Als gevolg hiervan mag de stichting alleen de BTW terugvragen die rechtstreeks en uitsluitend toerekenbaar is aan haar contractactiviteiten plus een evenredig deel van de BTW op algemene kosten die niet rechtstreeks en uitsluitend toerekenbaar zijn aan belaste/onbelaste activiteiten.

Lees voor meer informatie het artikel van BDO dat je hieronder aantreft.