Door makelaar ontvangen strijk- of plokgeld belast met BTW

Naast de omzet uit de verkoop van woningen ontvangt een makelaar strijkgelden, ook wel plokgelden genoemd. Deze strijkgelden ontvangt de makelaar omdat hij biedt op woningen op onroerend goed veilingen.

Strijkgeld wordt door de verkopende partij uitgeloofd aan de hoogste bieder. Motief voor het ter beschikking stellen van het strijkgeld is dat de verkoper het bieden op de veiling wil stimuleren. Doorgaans is het strijkgeld 1% van de gewenste veilopbrengst van het object.

Een makelaar vindt dat hij geen BTW hoeft af te dragen over de door hem ontvangen strijkgelden, omdat er volgens hem geen rechtstreeks verband is tussen het ontvangen strijkgeld en enige door hem geleverde diensten. Het Hof Arnhem is echter van mening dat de makelaar op de veilingen als ondernemer is opgetreden en dat het door hem ontvangen strijkgeld een vergoeding vormt voor het bieden op een onroerende zaak. De makelaar moet als gevolg van deze uitspraak alsnog 19% BTW afdragen over de door hem ontvangen strijkgelden.

Lees voor meer informatie het complete nieuwsbericht van Grant Thornton, dat je hieronder aantreft.