Een tariefsverhoging BTW prevaleert boven een afspraak tussen de Belastingdienst en een ondernemer

De exploitant van een uitgaansgelegenheid kwam in 2005 met de Belastingdienst overeen dat de entree- en garderobeontvangsten op avonden dat een live artiest optreedt voor driekwart zijn belast tegen het verlaagde BTW-tarief van 6% en voor een kwart tegen het algemene tarief van 19% BTW.

Vanaf 1 juli 2011 is het verlenen van toegang tot muziekuitvoeringen belast met 19% in plaats van 6%. In geschil is of de horecaondernemer erop mag vertrouwen dat de in 2005 gemaakte afspraak over het verlaagde tarief bij de ontvangsten van entree- en garderobegelden ook geldt voor het tijdvak juli 2011.

Rechtbank Arnhem is van oordeel dat dit niet het geval is. Het betreft hier geen (begunstigende) afspraak over het geldende tarief voor het verlenen van toegang tot muziekuitvoeringen, maar een afspraak over hoe de entree- en garderobeopbrengsten aan de prestaties van de onderneming kunnen worden toegerekend.

Lees voor meer informatie de complete uitspraak van de Rechtbank Arnhem.