Evaluatie van het systeem van BTW in de Europese Unie

In de jaren 60 hebben de toenmalige EU-landen hun eigen vormen van omzetbelasting ingeruild voor BTW. In de loop der tijd is BTW een belangrijke inkomstenbron geworden voor de EU-landen. In 2009 bedroegen de opbrengsten uit BTW in de EU ruim EUR 784 miljard ofwel 6,6% van het bruto binnenlands product van de EU.

Het systeem van BTW kent een aantal zwakheden die met name zijn ontstaan doordat de economie in de EU ingrijpend is veranderd sinds de jaren 60. De belangrijkste zwakheden zijn:
* De vrijstelling van BTW voor bepaalde activiteiten leidt tot grote verstoringen.
* Het verlaagde BTW-tarief wordt te veel gebruikt.
* Afwijkende BTW-tarieven en -regelgeving in de verschillende EU-landen.
* Belastingontduiking door zwart werk en fraude.

Lees voor meer informatie de Engelstalige samenvatting van het EU-rapport, dat je hieronder aantreft.