Geen BTW-vrijstelling voor pyschotherapeut zonder BIG-registratie

Het Gerechtshof Amsterdam heeft beslist dat een therapeut voor Past Reality Integration (PRI) niet in aanmerking komt voor de omzetbelastingvrijstelling voor gezondheidsdiensten.

De gecertificeerde PRI-therapeut voert zelfstandig een PRI-praktijk uit. De PRI-therapie gaat ervan uit dat verdrongen gevoelens uit de jeugd de reacties in het heden bepalen. De therapeut heeft geen opleiding genoten voor een beroep dat is geregeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en zij is niet ingeschreven in het BIG-register. De vraag is of de diensten van de therapeut op het gebied van de PRI-therapie zijn vrijgesteld van BTW.

Het is volgens de therapeut in strijd met het gelijkheidsbeginsel dat de therapie wel vrijgesteld zou zijn van BTW als deze door een BIG-therapeut zou worden verzorgd, maar het hof verwerpt deze stelling. Aangenomen dat wanneer de therapie inderdaad vrijgesteld zou zijn wanneer deze zou worden verricht door een BIG-geregistreerde therapeut, dan geldt dat de PRI-therapeut niet aannemelijk heeft gemaakt dat de kwaliteit van de behandeling gelijkwaardig is aan die van BIG-geregistreerden. Hierbij neemt het hof in aanmerking dat niet duidelijk is welke opleidingseisen gelden voor PRI-therapeuten en dat niet duidelijk is hoe de permanente educatie is vormgegeven en dat er geen sprake is van een onafhankelijke klachtbehandeling.

Lees voor meer informatie het complete artikel van Accountancynieuws dat je hieronder aantreft.