Geen vergrijpboete als ondernemer mocht vertrouwen op BTW-adviseur

Een belastinginspecteur die een zogenaamde vergrijpboete (vaak 25 tot 50% van de nageheven BTW) oplegt, moet bewijzen dat het aan grove schuld dan wel (voorwaardelijk) opzet van de ondernemer te wijten is dat er te weinig BTW is afgedragen of teveel BTW is teruggevraagd.

Zowel het hof Amsterdam als het hof Arnhem hebben onlangs bevestigd dat als een ondernemer een deskundige inschakelt om zijn BTW-zaken te regelen, een (al dan niet bewuste) fout van deze deskundige niet automatisch door de inspecteur mag worden toegerekend aan de ondernemer. De inspecteur die een vergrijpboete wil opleggen aan de ondernemer moet bewijzen dat de ondernemer had moeten twijfelen aan de deskundigheid of werkwijze van de deskundige.

Lees voor meer informatie de complete uitspraak van het Hof Amsterdam, dat je hieronder aantreft.