Heffing van BTW op dansles, streetdance en Zumba

De rechtbank Haarlem is tot de conclusie gekomen dat Zumba en streetdance vergelijkbaar zijn met actieve sportbeoefening. Op deze danslessen is daarom het verlaagde BTW-tarief van toepassing. Dat geldt echter niet voor andere danslessen, omdat dansen voor de BTW niet wordt gezien als vorm van actieve sportbeoefening.

Voor gewone danslessen geldt als hoofdregel dat het algemene BTW-tarief van 19% moet worden toegepast. Een eerste uitzondering hierop vormen danslessen aan personen jonger dan 21 jaar; deze lessen zijn vrijgesteld van BTW. Een tweede uitzondering hierop vormen danslessen aan actieve wedstrijddansers die deelnemen aan wedstrijden; op deze lessen is het verlaagde BTW-tarief van 6% van toepassing.

Lees voor meer informatie het complete artikel van Plein+, dat je hieronder aantreft.