Medicijnontwikkeling of kredietverstrekking voor de BTW

Een onderneming in biotechnische producten had van het ministerie van Defensie een bedrag van ruim € 1 mln ontvangen voor de ontwikkeling van een medicijn tegen antrax (miltvuur). Uit de overeenkomst tussen de partijen bleek het ministerie enerzijds voorziet in de financieringsbehoefte van de onderneming om het medicijn te ontwikkelen en te commercialiseren en anderzijds toegang verkrijgt tot het medicijn tegen gereduceerd tarief. De inspecteur was van mening dat de betaling een vergoeding vormde voor een prestatie en dat de onderneming daarover BTW was verschuldigd en legde de onderneming een naheffingsaanslag op.

Hof Leeuwarden was van oordeel dat er weliswaar sprake was van één prestatie, maar dat het overheersende element van de overeenkomst het verstrekken van een investeringskrediet was. Het hof vond hierbij doorslaggevend dat het door de Staat verstrekte bedrag terugbetaald moest worden en de Staat als investeerder geen product ter beschikking gesteld kreeg, maar slechts een “preferred buyer” positie verkreeg. Dat de mogelijkheid bestond dat geen terugbetaling van het bedrag zou plaatsvinden, was voor het hof geen reden om de betaling niet als krediet aan te merken.

Lees voor meer informatie het complete artikel van PWC, dat je hieronder aantreft.