Niet complete factuur kan veel geld kosten

De casus betreft een Belgisch lichaam, een SA, dat verschillende diensten verricht voor haar groepsmaatschappijen. Deze diensten waren belast met BTW. Op de facturen van de SA ontbraken in eerste instantie de prijs per gewerkt uur en het totaal aantal gewerkte uren. De groepsmaatschappijen vroegen de BTW op de inkoopfacturen van de SA terug, wat door de Belgische Belastingdienst werd geweigerd.
    
De Belgische Belastingrechter heeft deze weigering voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie. Het Hof heeft geoordeeld dat de Belastingdienst in deze casus de BTW-teruggave mocht weigeren, omdat de facturen onvolledig waren. Daarbij komt dat de Belastingdienst de SA niet de door haar afgedragen BTW hoefde terug te geven, omdat de SA met BTW belaste prestaties heeft verricht en deze BTW daarom ‘gewoon’ verschuldigd was.

In deze zaak heeft de SA de facturen later alsnog compleet gemaakt, maar het verzoek tot teruggave van de BTW was toen al afgewezen. De SA was dus te laat.

Lees voor meer informatie het artikel van taxence dat je hieronder aantreft.