Nieuwe factureringsverplichtingen voor de BTW in 2013

Per 1 januari 2013 zullen nieuwe factureringsregels gaan gelden voor de BTW. Hoewel deze regels pas over ongeveer anderhalf jaar in werking zullen treden, is het van belang om nu al kennis te nemen van de nieuwe regels, zodat tijdig met de aanpassing van computersystemen kan worden begonnen.

De belangrijkste wijzigingen betreffen:

  • Toepassen factureringsregels van eigen land als de btw-heffing is verlegd naar de afnemer.
  • Toepassen factureringsregels van eigen land als de levering of dienst volgens de Europese BTW-regels is belast buiten de EU.
  • Enkele extra factuurvermeldingen, onder andere bij self billing.
  • De regels voor elektronisch factureren (e-invoicing) worden verspoeld.
  • Er komt een vereenvoudigde factuur voor bepaalde situaties.

Lees voor meer informatie het complete artikel van Deloitte, dat je hieronder aantreft.