Nieuwe regels BTW–correctie privégebruik auto van de zaak

Met ingang van 1 juli 2011 zijn de regels voor de BTW-correctie privégebruik auto van de zaak gewijzigd. Dit betekent dat over de eerste helft van 2011 de oude regels nog worden toegepast en over de tweede helft van 2011 de nieuwe regels. Vanaf 1 januari 2012 gelden alleen nog de nieuwe regels.

Lees voor meer informatie het complete artikel uit Accountancynieuws, dat je hieronder aantreft.