Ook een buitenlands overheidsbedrijf mag soms BTW terugvragen

Een Belgische overheidsorganisatie haalt huisvuil op en verbrand dit. De verbranding van het huisvuil levert stoom op, die wordt verkocht aan een energiebedrijf.

Bij het verbrandingsproces komen zogenaamde bodemassen vrij, die een Nederlands bedrijf tegen betaling verwijderd. Aangezien de zaak speelde voor 2010, heeft het Nederlandse bedrijf Nederlandse BTW in rekening gebracht aan de Belgische overheidsorganisatie. Deze BTW is door de Belgische overheidsorganisatie teruggevraagd. Dit mag alleen als de overheidsorganisatie kwalificeert als ondernemer.

Het Hof Den Bosch komt tot het oordeel dat het bij deze casus niet zozeer gaat om het verwerken van afval, maar om het productieproces dat leidt tot stoom, die vervolgens wordt verkocht. Dat is een met BTW belaste prestatie, waardoor de Belgische overheidsorganisatie de BTW mag terugvragen. Dit oordeel wordt in cassatie door de Hoge Raad bevestigd.

De gedetailleerde conclusie van de advocaat generaal van de Hoge Raad tref je hieronder aan.