Ouderdomsverklaring bij schilder- en stucwerk uitzondering in plaats van hoofdregel

Voor het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan twee jaar, geldt het verlaagde BTW-tarief van 6%. Dit tarief is ingesteld om de werkgelegenheid te stimuleren en zwart werk tegen te gaan. Om te bewijzen dat de woning daadwerkelijk ouder is, moet een schilder of stukadoor nu nog beschikken over een door de opdrachtgever ondertekende ouderdomsverklaring. Dit hoeft in de toekomst nog slechts bij uitzondering nog te gebeuren, omdat de Belastingdienst deze informatie automatisch vergelijkt.

Om te verifiëren of het verlaagde btw-tarief terecht is toegepast, baseert de Belastingdienst zich voortaan op de gegevens uit de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) en uit de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens). Bij twijfel of een woning voldoet aan de ouderdomseis van twee jaar, mag de schilder/stukadoor desgewenst nog steeds een verklaring laten tekenen door de opdrachtgever.