Overgangsregeling BTW bij commissarissen en samenloop met loonbelasting

Nieuwe regeling gaat in per 1 januari 2013
Voor commissarissen gold tot 1 juli 2012 een speciale regeling voor de BTW, die wordt ingetrokken omdat die in strijd is met Europese regelgeving. Als overgangsmaatregel mag de oude regeling nog tot eind 2012 worden gebruikt. Als gevolg van het intrekken van de regeling moeten commissarissen beoordelen of zij ondernemer zijn voor de BTW. Dit is vooral belangrijk als de commissaris momenteel nog geen ondernemer is. Voor een commissaris die slechts een geringe vergoeding ontvangt, is het van belang om te weten dat hij/zij mogelijk in aanmerking komt voor de Kleine Ondernemersregeling.

Organisaties zoals onderwijs- en zorginstellingen die hoofdzakelijk prestaties verrichten die niet met BTW zijn belast, zullen te maken krijgen met een kostenverhoging. Zij mogen de BTW op de inkoopfacturen van hun commissarissen immers niet of slechts voor een deel terugvragen.

Samenloop met loonbelasting
Afhankelijk van de feitelijke situatie kan samenloop van BTW-heffing en loonheffing optreden. Hoofdregel is namelijk dat de arbeidsverhouding van toezichthouders bij wetsfictie geldt als een dienstbetrekking voor de loonheffing. Dit betekent dat de onderneming over de beloning van de commissarissen loonbelasting/premie volksverzekeringen dient in te houden en af te dragen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet moet vergoeden. Het gaat hierbij om het bedrag van deze vergoeding exclusief omzetbelasting. De onderneming hoeft geen loonheffing in te houden voor een commissaris die in fiscale zin zijn beroep of bedrijf maakt van toezichthoudende functies.

Lees voor meer informatie het complete artikel van NVTZ, dat je hieronder aantreft.