Soms geen recht op BTW herziening bij uitbreiding stal

Een melkveehouder voerde in 1997 een flinke verbouwing uit. Per 1 juni 2006 verzocht hij de Belastingdienst om in het kader van de BTW niet langer onder de landbouwregeling te vallen maar onder de "normale regeling". Vervolgens diende hij een verzoek tot herziening van de BTW in met betrekking tot investeringen in de voorgaande jaren van ruim € 7.000.

Volgens het Hof ’s-Hertogenbosch had de melkveehouder onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er bij de verbouwing van de stal in 1997 sprake was van de bouw een nieuw goed. Teruggaaf van BTW was daardoor voor de melkveehouder niet mogelijk. Dit gold volgens het hof ook voor de nieuwe ontijzeringsinstallatie van de melkveehouder, omdat uit foto’s bleek dat de installatie was vastgemaakt aan de stal.

Staan er grote verbouwingen op stapel, overleg dan tijdig met jouw belastingadviseur!

Lees voor meer informatie het volledige artikel van Countus, dat je hieronder aantreft.