Veel commissarissen zijn vanaf 1 juli 2012 ondernemer voor de BTW

Voor commissarissen gold tot 1 juli 2012 een speciale regeling voor de BTW. Deze regeling wordt door de staatssecretaris ingetrokken omdat die in strijd is met Europese regelgeving. Als gevolg hiervan moeten commissarissen beoordelen of zij ondernemer zijn voor de BTW. Dit is vooral belangrijk als de commissaris momenteel nog geen ondernemer is.

Voor een commissaris die slechts een geringe vergoeding ontvangt, is het van belang om te weten dat hij/zij mogelijk in aanmerking komt voor de Kleine Ondernemersregeling.

Organisaties zoals woningcorporaties en ziekenhuizen die hoofdakelijk prestaties verrichten die niet met BTW zijn belast, zullen te maken krijgen met een kostenverhoging. Zij mogen de BTW op de inkoopfacturen van hun commissarissen immers niet of slechts voor een deel terugvragen.

Lees voor meer informatie het complete artikel van EFK Belastingadviseurs, dat je hieronder aantreft.