Verhuur van gymzaal is soms belast met BTW

Naast gemeenten stellen ook onderwijsinstellingen (hun) gymzalen ter beschikking aan met name sportverenigingen. Deze activiteit kwalificeert voor de BTW als “verhuur van onroerend goed” en is normaal gesproken van BTW vrijgesteld.

Voor de BTW ontstaat een andere situatie als de onderwijsinstelling meer doet dan alleen verhuur. Dit wordt aanvullend dienstbetoon genoemd. Denk aan het ter beschikking stellen van sport- en spelmateriaal, het schoonmaken van de kleedkamers en douches en vergelijkbare diensten die noodzakelijk zijn om de gymzaal gebruiksklaar te houden. Wordt zo’n totaalpakket aangeboden, dan is er voor de BTW sprake van “het gelegenheid geven tot sportbeoefening”, wat is belast met het verlaagde tarief van 6% BTW.

Voor de gebruikers van de gymzaal is die 6% BTW naar alle waarschijnlijkheid een kostenpost. Soms weegt hier tegenop dat de onderwijsinstelling de BTW mag terugvragen (veelal 19%) op de onderhouds- en exploitatiekosten van de gymzalen.

Lees voor meer informatie het volledige artikel van PWC, dat je hieronder aantreft.