Woningcorporatie moet opbrengst uit verkoop van bestaande woningen meenemen in de pro-rata

Een woningcorporatie heeft vaak zowel met BTW belaste activiteiten (verkoop nieuwe woningen) als van BTW vrijgestelde activiteiten (verhuur woningen). Kosten die niet specifiek kunnen worden toegerekend aan belaste of vrijgestelde activiteiten worden wel gemengde kosten genoemd. De BTW op deze kosten mag je pro-rata terugvragen, volgens de verhouding belaste omzet gedeeld door totale omzet.

In de casus is er sprake van een woningcorporatie die ongeveer 16.000 woningen verhuurt en 1.900 woningen heeft bestemd voor verkoop. De vraag is of de omzet die wordt behaald met het afstoten van bestaande huurwoningen, meegeteld moet worden bij de totale omzet. De rechtbank Leeuwarden is van mening dat de verkoop van bestaande woningen bij deze corporatie niet ongebruikelijk is in vergelijking met de gewone activiteiten. De van BTW vrijgestelde omzet die met de verkoop wordt gegenereerd moet daarom worden meegenomen in de pro-rata berekening en dat heeft tot gevolg dat de woningcorporatie minder BTW mag terugvragen.

Lees voor meer informatie het complete artikel van EFK Belastingadviseurs, dat je hieronder aantreft.