Nieuws

BTW-correctie auto van de zaak voor 1 juli 2011: geen 0% maar wel 14%

Sinds Rechtbank Haarlem heeft geoordeeld dat een BTW-correctie wegens privégebruik van de auto van de zaak los moet staan van de CO2-uitstoot, hebben veel ondernemers bezwaar aangetekend tegen de BTW-correcties van voor 1 juli 2011.

Naar aanleiding van deze uitspraak nam een ondernemer het standpunt in dat hij een BTW-correctie mocht toepassen van (12% van) 0% van de cataloguswaarde van de desbetreffende auto’s over de maanden januari 2010 tot en met november 2010. Het percentage van 0% is bedoeld voor elektrische auto’s.

Een tariefsverhoging BTW prevaleert boven een afspraak tussen de Belastingdienst en een ondernemer

De exploitant van een uitgaansgelegenheid kwam in 2005 met de Belastingdienst overeen dat de entree- en garderobeontvangsten op avonden dat een live artiest optreedt voor driekwart zijn belast tegen het verlaagde BTW-tarief van 6% en voor een kwart tegen het algemene tarief van 19% BTW.

Veel commissarissen zijn vanaf 1 juli 2012 ondernemer voor de BTW

Voor commissarissen gold tot 1 juli 2012 een speciale regeling voor de BTW. Deze regeling wordt door de staatssecretaris ingetrokken omdat die in strijd is met Europese regelgeving. Als gevolg hiervan moeten commissarissen beoordelen of zij ondernemer zijn voor de BTW. Dit is vooral belangrijk als de commissaris momenteel nog geen ondernemer is.

Voor een commissaris die slechts een geringe vergoeding ontvangt, is het van belang om te weten dat hij/zij mogelijk in aanmerking komt voor de Kleine Ondernemersregeling.

BTW terugvragen bij verhuur multifunctioneel gebouw

Een woningbouwvereniging heeft verschillende bij haar in eigendom zijnde kerkgebouwen gerenoveerd en daarna in gebruik genomen voor verschillende activiteiten. De gebouwen worden gebruikt voor kerkdiensten, condoleancebijeenkomsten, tentoonstellingen en trouwerijen. Om de in rekening gebrachte BTW op de renovaties terug te kunnen vragen, heeft de woningbouwvereniging aan de gebruikers van de ruimten BTW in rekening gebracht.

Betaald parkeren achter een slagboom is vanaf 1 juli 2011 altijd met BTW belast

In een goedkeuring is in het verleden door de staatssecretaris van Financiën aangegeven dat als een gemeente gelden int op basis van een belastingverordening, zij handelt als overheid en dus niet als ondernemer voor de BTW. Sinds 1 juli 2011 is dat echter anders. Vanaf die datum leidt tegen betaling parkeren achter een slagboom altijd leidt tot ondernemerschap voor de BTW, zelfs als de parkeervergoeding wordt geheven krachtens een parkeerverordening.

Lees voor meer informatie het complete artikel van EFK Belastingadviseurs, dat je hieronder aantreft.

Ook een buitenlands overheidsbedrijf mag soms BTW terugvragen

Een Belgische overheidsorganisatie haalt huisvuil op en verbrand dit. De verbranding van het huisvuil levert stoom op, die wordt verkocht aan een energiebedrijf.

Bij het verbrandingsproces komen zogenaamde bodemassen vrij, die een Nederlands bedrijf tegen betaling verwijderd. Aangezien de zaak speelde voor 2010, heeft het Nederlandse bedrijf Nederlandse BTW in rekening gebracht aan de Belgische overheidsorganisatie. Deze BTW is door de Belgische overheidsorganisatie teruggevraagd. Dit mag alleen als de overheidsorganisatie kwalificeert als ondernemer.

Bij misbruik van recht mag je BTW op inkopen niet terugvragen

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat in het geval van constructies die zijn opgezet om minder belasting te betalen dan volgens de wet de bedoeling is, BTW over de inkopen niet teruggevraagd kan worden. In de desbetreffende casus ging het over een vennootschap die ziekenhuisapparatuur verhuurde aan een ziekenhuis, waarmee zij nauw verbonden was.

Lees voor meer informatie de samenvatting van PWC, die je hieronder aantreft. De volledige uitspraak van de Hoge Raad kun je vinden via: http://goo.gl/7688g

Pagina's