Nieuws

Buitenlandse ondernemer mag geen gebruikmaken van Kleine Ondernemersregeling

Ondernemer X was gevestigd in Duitsland en oefende daar ook zijn meeste activiteiten uit. In 2008 verrichtte X ook leveringen in Nederland. Hij heeft daarvoor een aangifte BTW ingediend en deed daarbij een beroep op de kleine ondernemersregeling (KOR). De Belastingdienst was het daarmee niet eens en legde X een naheffingsaanslag af.

Download nu de template BTW-correctie auto van de zaak

Met ingang van 1 juli 2011 is de regeling voor het corrigeren van het privégebruik van de auto van de zaak ingrijpend gewijzigd, naar aanleiding van een uitspraak van de Rechtbank in Haarlem. De nieuwe regeling is aanzienlijk eenvoudiger dan de oude. Echter, over het 1e halfjaar van 2011 geldt nog de oude regeling. Het berekenen van de juiste BTW-correctie is als gevolg daarvan knap lastig. De template van BTWvoorDummies biedt jou daarbij een helpende hand. Download de template vanaf: http://goo.gl/NfTbL

Beleidsbesluit BTW met betrekking tot leegstand van een verhuurd pand lijkt niet consequent

Het Ministerie van Financiën heeft op 6 december 2011 beleid gepubliceerd over het terugvragen van BTW op inkopen, onder andere met betrekking tot de verhuur van vastgoed in het geval van leegstand. Het Ministerie maakt in haar beleidsbesluit onderscheid tussen BTW op bouwkosten en onderhoudskosten.

Activiteiten medische maatschap kunnen met 19% BTW belast zijn

Een maatschap van vier maten (operatieassistenten en anesthesiemedewerkers) verricht tegen vergoeding werkzaamheden in opdracht van diverse ziekenhuizen. De maten zijn van mening dat de maatschap geen ondernemer is voor de BTW en dat hun activiteiten daarom onbelast zijn. Indien er sprake zou zijn van een onderneming, dan zijn volgens de maten de activiteiten van de maatschap van BTW vrijgesteld.

Verlaagde BTW-tarief mogelijk bij hardlooptrainingen

Volgens de Hoge Raad zijn hardlooptrainingen belast met het verlaagde BTW-tarief van 6%, indien de hardlopers vertrekken en weer terugkomen en zich verzorgen in een sportaccommodatie waar ook de door de hardlooptrainer sportieve en medische begeleiding van de hardlopers plaatsvindt. Deze vorm van hardlooptrainingen vallen daarmee onder het verlaagde BTW-tarief dat van toepassing is op sportbeoefening in een sportaccommodatie.

Lees voor meer informatie het complete arrest van de Hoge Raad, dat je hieronder aantreft.

Pagina's