Nieuws

Bestuurder aansprakelijk voor te late aangifte BTW door accountant

Een vennootschap verkoopt enkele nog te bouwen huizen. Aanvankelijk vergeet de accountant van de vennootschap de BTW aan te geven. Pas in februari 2009 doet de accountant namens de klant suppletieaangifte over 2006 en 2007. De accountant meldt daarbij dat de vennootschap niet bij machte is de BTW daadwerkelijk te betalen. De Belastingdienst stelt de bestuurder van de vennootschap daarop aansprakelijk voor de belastingschuld van ongeveer € 150.000.

Woningcorporatie moet opbrengst uit verkoop van bestaande woningen meenemen in de pro-rata

Een woningcorporatie heeft vaak zowel met BTW belaste activiteiten (verkoop nieuwe woningen) als van BTW vrijgestelde activiteiten (verhuur woningen). Kosten die niet specifiek kunnen worden toegerekend aan belaste of vrijgestelde activiteiten worden wel gemengde kosten genoemd. De BTW op deze kosten mag je pro-rata terugvragen, volgens de verhouding belaste omzet gedeeld door totale omzet.

Bijdragen van school voor tijdelijke huisvesting buitenlandse studenten belast met 6% BTW

Een woningcorporatie heeft met hogescholen een overeenkomst gesloten voor de tijdelijke huisvesting van eerstejaars buitenlandse studenten. De scholen garanderen een 100% bezetting en gaan eventuele exploitatietekorten aanvullen. De woningcorporatie heeft bijdragen in rekening gebracht aan de scholen als ‘vergoeding leegstand’ en als ‘vergoeding exploitatietekort’. Verhuur in het kader van een hotel- pension-, kamp- en vakantiebestedingsbedrijf aan personen die daar slechts voor een korte periode verblijven is belast tegen het verlaagde tarief van 6% BTW.

Verlaagde BTW-tarief soms mogelijk bij buitensportevenement

De Rechtbank Breda heeft beslist, dat het parkoers van de Kustmarathon kan worden aangemerkt als een sportaccommodatie die voor de duur van het evenement is gereserveerd voor sportbeoefening. Dit blijkt onder andere uit de vergunning voor het evenement, waarin is opgenomen dat delen van het parkoers moeten worden afgezet en dat verkeersregelaars er voor moeten zorgen dat de deelnemers ongestoord gebruik kunnen maken van het parkoers. De inschrijfgelden voor de Kustmarathon mogen daarom worden belast tegen het verlaagde tarief van 6% BTW.

Kilometerregistratie nodig voor teruggave BTW bij privéauto

Vanaf 2004 mocht je als ondernemer standaard 75% van de BTW terugvragen op brandstof- en onderhoudskosten van jouw privéauto, als je deze zakelijk gebruikte. Slechts als je meer dan 75% BTW wilde terugvragen, moest je dit aantonen met een kilometeradministratie. Vanaf 1 juli 2011 is deze situatie gewijzigd. Vanaf deze datum moet je namelijk altijd een kilometeradministratie bijhouden, waarbij woon/werkverkeer als een privérit moet worden geregistreerd!

Waarom 6% BTW op konijnenvoer en 19% BTW op caviavoer?

Voer voor konijnen is belast met het verlaagde BTW-tarief van 6 procent en voer voor cavia’s met het algemene BTW-tarief van 19 procent. De reden hiervoor is dat konijnen voor de BTW onderdeel uitmaken van de voedselketen, waarop het verlaagde BTW-tarief van toepassing is. Voor cavia’s geldt dat (in Nederland) niet; zij worden voor de BTW gezien als huisdier, waardoor hun voedsel belast is met het algemene BTW-tarief.

Bron: GIBO journaal, oktober 2011

Pagina's