Nieuws

Nieuwe regels BTW–correctie privégebruik auto van de zaak

Met ingang van 1 juli 2011 zijn de regels voor de BTW-correctie privégebruik auto van de zaak gewijzigd. Dit betekent dat over de eerste helft van 2011 de oude regels nog worden toegepast en over de tweede helft van 2011 de nieuwe regels. Vanaf 1 januari 2012 gelden alleen nog de nieuwe regels.

Lees voor meer informatie het complete artikel uit Accountancynieuws, dat je hieronder aantreft.

Onderverhuur hotelkamer voor massage kan belast zijn tegen het algemene BTW-tarief

Een ondernemer die erotische massages verzorgt, huurt voor een bepaalde periode een hotelkamer. De ondernemer onderverhuurt de hotelkamer aan andere masseuses op dagen dat zij de kamer zelf niet gebruikt. De masseuses dragen 50% van de in de kamer gerealiseerde omzet als huur af. De verhuurder heeft het verlaagde BTW-tarief van 6% voor de kortdurende verhuur van hotelkamers toegepast op deze verhuur.

Ten onrechte in rekening gebrachte BTW kun je niet terugvragen

Een Nederlandse leverancier heeft het Oostenrijkse Tourismusverband Nederlandse BTW in rekening gebracht, terwijl de prestatie niet in Nederland maar in Oostenrijk was belast. Op grond van de Nederlandse wetgeving moet je als leverancier BTW altijd afdragen aan de Belastingdienst, ook als je deze ten onrechte in rekening hebt gebracht. 

Als afnemer mag je de BTW op inkoopfacturen slechts terugvragen indien:

Medicijnontwikkeling of kredietverstrekking voor de BTW

Een onderneming in biotechnische producten had van het ministerie van Defensie een bedrag van ruim € 1 mln ontvangen voor de ontwikkeling van een medicijn tegen antrax (miltvuur). Uit de overeenkomst tussen de partijen bleek het ministerie enerzijds voorziet in de financieringsbehoefte van de onderneming om het medicijn te ontwikkelen en te commercialiseren en anderzijds toegang verkrijgt tot het medicijn tegen gereduceerd tarief.

Meld tijdig het niet kunnen betalen van BTW

Een bestuurder van een besloten vennootschap (B.V.) kan hoofdelijk aansprakelijk worden voor de BTW die de B.V. moet betalen aan de Belastingdienst. Een bestuurder kan zich dan niet beroepen op het feit dat de B.V. een aparte rechtspersoon is. Ondernemers die hun bedrijf in een persoonlijke onderneming voeren, zoals een eenmanszaak of firma, zijn altijd al hoofdelijk aansprakelijk. Hoofdelijke aansprakelijkheid wil zeggen dat de Belastingdienst iedere bestuurder in privé kan aanspreken voor de totale belastingschuld.

Pagina's