Nieuws

Verhuur ligplaatsen woonboten vrijgesteld van BTW vanaf 1 juli 2011

Vanaf 1 juli 2011 geldt een vrijstelling van BTW voor de verhuur van ligplaatsen voor woonboten. Door deze wijziging kun je als verhuurder van ligplaatsen voor woonboten te maken krijgen met herziening van eerder teruggevraagde BTW, bijvoorbeeld op de aanleg van een kademuur.

Lees voor meer informatie het complete nieuwsbericht van het Ministerie van Financiën, dat je hieronder aantreft.

BTW bij schoonmaakwerk in een woning

Schoonmaakwerk in een woning valt onder het verlaagde BTW-tarief van 6%.

Het algemene BTW-tarief van 19% geldt voor schoonmaakwerkzaamheden aan de buitenkant van woningen, zoals gevelreiniging en glazenwassen. Het algemene BTW-tarief geldt ook en specifieke schoonmaakdiensten binnen woningen zoals schoorsteenvegen en CV-reiniging en andere niet tot de normale werkzaamheden van een schoonmaker behorende diensten.

Lees voor meer informatie het complete artikel van Plein+, dat je hieronder aantreft.

BTW-correctie privégebruik auto beperkt door Rechtbank

De rechtbank Haarlem heeft beslist dat de jaarlijkse BTW-correctie van het privégebruik door werknemers van auto’s van de zaak, kan worden beperkt tot de veel lagere correctie voor milieuvriendelijke auto’s. Het onderscheid dat de Belastingdienst maakt tussen milieuvriendelijke en andere auto’s is volgens de rechtbank strijdig met de geldende wetgeving. Wettelijk zijn alleen het bedrag van de BTW op de autokosten en de omvang van het privégebruik bepalend.

Informatie verstrekken aan kredietverstrekkers is bemiddeling voor de BTW

Een onderneming verzamelt via websites naast adresgegevens bijvoorbeeld ook inkomensgegevens van bezoekers die een lening of hypotheek wilden afsluiten. Na toetsing aan de acceptatiecriteria van de geldverstrekkers waarmee werd samengewerkt, verstrekte de onderneming tegen vergoeding deze leads.

De rechtbank in Arnhem heeft geoordeeld dat het verstrekken van gegevens van consumenten aan kredietverstrekkers als bemiddeling bij kredietverlening moet worden beschouwd. Bemiddeling bij kredietverlening is een van BTW vrijgestelde activiteit.

Door makelaar ontvangen strijk- of plokgeld belast met BTW

Naast de omzet uit de verkoop van woningen ontvangt een makelaar strijkgelden, ook wel plokgelden genoemd. Deze strijkgelden ontvangt de makelaar omdat hij biedt op woningen op onroerend goed veilingen.

Strijkgeld wordt door de verkopende partij uitgeloofd aan de hoogste bieder. Motief voor het ter beschikking stellen van het strijkgeld is dat de verkoper het bieden op de veiling wil stimuleren. Doorgaans is het strijkgeld 1% van de gewenste veilopbrengst van het object.

Controle BTW-nummer noodzakelijk voor het toepassen van het BTW-nultarief

Een ondernemer levert goederen aan een andere ondernemer, die in Duitsland is gevestigd. Hij past bij de leveringen het nultarief voor de BTW toe. Bij de controle van het BTW-identicatienummer van de Duitse afnemer deelt de Belastingdienst de ondernemer begin 2008 mee dat het nummer wel correct is, maar dat het 31 december 2007 als einddatum heeft.

Pagina's